Om Företaget

Svenska Miljöhjälpen är ett företag som arbetar med hantering och återvinning av farligt avfall.

Länkar

Svenska Miljöhjälpen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                                                                                    Kontakt

 

 

Behöver du hjälp med skrivna instruktioner för riskavfall, smittförande avfall eller konsultationer, kontakta Svenska Miljöhjälpen AB på info@miljohjalpen.se

                                                   

                                               

 

 

 

 

 

 

Informationen är utan ansvar för Svenska Miljöhjälpen AB och avsändaren ansvarar för korrekt hantering och användning.